00 386(02) 252 21 82 >>> DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA MARIBOR Trubarjeva ul. 15 2000 Maribor <<< dgn.maribor@guest.arnes.si

Events: 8th junij 2022

Vsak petek od 8.00 do 10.00 ure  V društvu – pritličje – večnamenska dvorana, Trubarjeva 15. Maribor

Dostopnost