00 386(02) 252 21 82 >>> DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA MARIBOR Trubarjeva ul. 15 2000 Maribor <<< dgn.maribor@gmail.com

Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor v ponedeljek 26. novembra 2018 obeležuje 85 let organiziranega delovanja odraslih gluhih, naglušnih in gluhoslepih prebivalcev Podravja.

Po pripovedovanjih nekaterih najstarejših članov našega Društva je že leta 1908 v Mariboru obstajalo neformalno združenje gluhih. Začetki organiziranega delovanja gluhih in naglušnih na področju  Maribora in Podravja oz. Spodnje Štajerske pa segajo v daljno leto 1933. Dobrodelništvo in samopomoč ter potrebe po druženju in komunikacije so bile tiste osnovne smernice, ki so jih sprejeli gluhi Maribora daljnega 26. novembra 1933, saj so spoznali, da je lahko le društvo, kjer se med seboj brez težav sporazumevajo, vsem v veliko pomoč. Potrebe gluhih in naglušnih ter gluhoslepih ljudi ter oseb s polževim vsadkom se skozi zgodovino niso bistveno spreminjale.

Društvo v Mariboru je skupaj s podružnico na Ptuju postalo invalidom sluha drugi »DOM«, kjer smo od nekdaj uresničevali svoje interese in potrebe v medsebojnem sodelovanju.

 KAJ JE NAŠE VODILO?

»Razumeti in biti razumljen«

Ni pomembno, kakšne tehnike in oblike  medsebojne komunikacije uporabljamo. Ali je to komunikacija v znakovnem jeziku gluhih, ali je to poslušanje s pomočjo slušnega aparata,  ali je to odčitavanje iz ustnic, ali je to branje pisane besede, ali je to govorica telesa,  prstov, dlani, lic, oči, …

»Pomembno je, da razumemo in smo razumljeni«

Danes društvo šteje 650 članov. Razvili smo posebne socialne programe, ki omogočajo gluhim, naglušnim, gluhoslepim in osebam s polževim vsadkom v nam prilagojenih oblikah in tehnikah komunikacije ekonomsko, kulturno, politično, socialno in športno aktivno delovanje.

Začrtali smo si še ogromno dela, največ na področju človekovih pravic. Pričakujemo, da bo država zagotavljala enakopravno vključevanje vseh oseb z okvaro sluha v družbo, dostopnost do informacij in komunikacij, in predvsem, da mladim omogoči izobraževanje brez komunikacijskih ovir in dosledno uresničevanje Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika.

Uporabniki v največji meri koristijo programe za preprečevanje in za odpravo svojih  socialnih in življenjskih stisk in težav, ki izhajajo iz delne ali popolne izgube sluha. Prav tako pogosto koristijo možnost pridobivanja najrazličnejših informacij v društvu za lažje življenje njih samih in njihovih družinskih članov, saj teh informacij zaradi komunikacijske oviranosti ne morejo neposredno pridobivati v javni ali civilni mreži.

Društvo je kot eno prvih društev gluhih in naglušnih začelo z izvajanjem programa za ostarele invalide sluha v Sloveniji. Program je nastal na osnovi ugotovljenih potreb po pomoči ostarelim gluhim osebam v primeru bolezni, onemoglosti in osamljenosti že leta 2000. Orali smo ledino in se povezali z Zavodom za zaposlovanje, ki je omogočilo zaposlitev prve gluhe osebe v novem programu javnih del. Program je danes usmerjen k zmanjševanju socialne izključenosti starejše generacije znotraj populacije gluhih ljudi, tudi izvajalci programa so brezposelne gluhe osebe, vključene v program javnega dela. Posameznim uporabnikom programa omogoča pomoč pri oskrbi na domu, vključuje pa tudi družabništvo med ljudmi z enakimi komunikacijskimi ovirami.

Smo edino lokalno društvo gluhih in naglušnih v Sloveniji, ki izvajamo program ohranjevanja zdravja v lastni počitniški prikolici v Termah Banovci že od leta 2003. Zagotavljamo cenovno ugodne možnosti za krepitev in ohranjevanja zdravja gluhih, naglušnih in gluhoslepih članov. Kar 67% članstva ima zaradi svoje invalidnosti izredno nizke osebne prejemke, kar se odraža v njihovi slabši ekonomski situaciji in si večinoma ne morejo privoščiti letovanja. Od leta 2008 omogočamo – zaradi socialnih stisk – brezplačna letovanja v dveh terminih v začetku junija. V zadnjih treh letih zaradi dotrajanosti počitniške prikolice člani sami zbiramo sredstva za nakup nove-rabljene prikolice. Z prošnjami na FIHO nismo uspeli.

V društvu že od leta 2000 z lastnim časopisom, internimi objavami, stenčasi, spletno stranjo, družabnim omrežjem in video novicami  člane in širšo javnost seznanjamo o aktivnostih, delu, načrtih, problemih in uspehih Društva gluhih in naglušnih Podravja Maribor: www.dgnp-mb.si in https://www.facebook.com/dgnp.maribor/.

S posebnimi socialnimi programi odraslim gluhim in naglušnim uporabnikom pomagamo preprečevati posledice socialne izoliranosti, ki je vsekakor ena izmed najbolj težkih posledic izgube sluha. Zaradi izgube sluha posameznik ni več prepričan, če je govorjeno besedo sogovornika pravilno razumel, niti ni prepričan, če ga je polnočutni sogovornik razumel. Zato se pogosto zapre vase in molče ter osamljen – socialno izključen iz večinske slišeče skupnosti – trpi.

Take in podobne posledice izgube sluha s posebnimi socialnimi programi poskušamo zmanjševati in odpravljati. Doslej smo bili pri svojem delu dokaj uspešni in smo odraslim gluhim in naglušnim uporabnikom pomagali do bolj aktivnega in polnega življenja.

Člani društva se aktivno vključujejo v najrazličnejše oblike organiziranega preživljanja prostega časa v okviru sekcij društva (informatika, kultura, izobraževanje, šport, medgeneracijsko povezovanje, družabništvo in prostovoljstvo), saj le v okviru svojega društva lahko medsebojno nemoteno komunicirajo v specialnih oblikah in tehnikah pogovora, ki jih uporabljajo  osebe z izgubo sluha, zato smo veseli in ponosni na vse uspehe, ki jih dosegajo člani društva na številnih področjih; šport, kultura, družabništvo, razvoj slovenskega znakovnega jezika in sodelovanja z drugimi organizacijami in občinami.

 Gluhi, naglušni in gluhoslepi ter osebe s polževim vsadkom smo ljudje in potrebujemo veliko medsebojnega razumevanja in strpnosti tako v lastni skupnosti kot večinske slišeče družbe ter, kar je še veliko bolj pomembno, potrebujemo občutek sprejetosti, ne glede na naše napake, ki jih pogostokrat nehote naredimo.

 Milan Kotnik, l.r.
strokovni delavec-sekretar

Ernestina Savski, l.r.
predsednica

Share this…

(Skupno 29 obiskov, današnjih obiskov 1),
Dostopnost