00 386(02) 252 21 82 >>> DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA MARIBOR Trubarjeva ul. 15 2000 Maribor <<< dgn.maribor@guest.arnes.si

Events: 22nd februar 2021

   Vsak ponedeljek od 12. do 14. ure    Vsak petek od 12.do 14. ure

Dostopnost