00 386(02) 252 21 82 >>> DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA MARIBOR Trubarjeva ul. 15 2000 Maribor <<< dgn.maribor@guest.arnes.si

Predlogi k Zakonu o dolgotrajni oskrbi in Zakonu o osebni asistenci MSP 25.5.2023

* 26.5.2023 Vodstvo društva v Uradu predsednice RS (prošnja za Častno pokroviteljstvo ob 90. obletnici delovanja našega društva 25.11.2023, v Narodnem domu v Mariboru) in pogovor o zakonodajnih pobudah glede Zakona o osebni asistenci in Zakona o dolgotrajni oskrbi za osebe z okvaro sluha.

* 26.5.2023 Vodstvo društva v DZ in pri (petih) poslancih GS izročili pisne pobude in predstavili in obrazložili predloge glede Zakona o osebni asistenci in Zakona o dolgotrajni oskrbi za osebe z okvaro sluha.

* Poslali smo zakonodajno pobudo k Zakonu o dolgotrajni oskrbi in Zakonu o osebni asistenci.

(Skupno 21 obiskov, današnjih obiskov 2),

Anketa Strategije razvoja nevladnih organizacij za obdobje 2024-2028.

Pozdravljeni,

CNVOS kot krovna mreža nevladnih organizacij v Sloveniji sodeluje pri raziskavi »Potencial nevladnih organizacij v Sloveniji za naslavljanje potreb lokalnih skupnosti«, cilj katerega je ugotoviti, katere storitve lahko nevladne organizacije še opravljajo in kakšno podporo pri tem potrebujejo. Priporočila raziskave bodo Ministrstvu za javno upravo pomagala pri programiranju prihodnjih razpisov in pripravi Strategije razvoja nevladnih organizacij za obdobje 2024-2028.

Dobro je, da pri pripravi Strategije Ministrstvo razpolaga tudi z mnenjem nevladnikov in nevladnic samih. Zato je del raziskave tudi anketa, za katero prosimo, da jo izpolnite. Hkrati pa bi bili zelo hvaležni, če bi lahko anketo posredovali tudi vašim članom. Za čim boljša priporočila je zelo pomembno, da dobimo čim več odgovorov različnih NVO. Sodelovanje pri raziskavi bo lahko pomembno prispevalo k razvoju sektorja in posledično vaše dejavnosti.

Anketa vam bo vzela približno 30 minut. Da bo šlo še hitreje, priporočamo, da si prej pripravite finančne podatke vaše organizacije za leto 2022.

Projekt izvajajo Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, v partnerstvu s Fakulteto za socialno delo, Fakulteto za upravo in Centrom nevladnih organizacij – CNVOS ob financiranju Ministrstva za javno upravo in Javne agencije za raziskovalno dejavnost.

Prijazen pozdrav,

Tina

– – –
Tina Divjak
Vodja zagovorništva / Head of Advocacy

CNVOS
Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij
Centre for information service, co-operation and development of NGOs
Povšetova 37, 1000 Ljubljana, Slovenija/Slovenia
Tel. +386 (01) 542 1422, 542 1423
Faks: +386 (01) 542 1424
info@cnvos.si
www.cnvos.si

(Skupno 22 obiskov, današnjih obiskov 2),
Dostopnost