00 386(02) 252 21 82 >>> DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA MARIBOR Trubarjeva ul. 15 2000 Maribor <<< dgn.maribor@guest.arnes.si

Events: 25th junij 2021

Vsako sredo od 18.00 – 20.00 ure trening v šahu  Trubarjeva 15

Vsak ponedeljek od 12. do 14. ure Vsak petek od 12. do 14. ure

Vsak ponedeljek od 12. do 14. ure Vsak petek od 16. do 16. ure

Vsako soboto od 10.00 – 12.00 ure. Začetek društvo DOM  invalidskih društev Trubarjeva 15.

Vsak ponedeljek od 12. do 14. ure Vsak petek od 12. do 14. ure

Dostopnost