00 386(02) 252 21 82 >>> DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA MARIBOR Trubarjeva ul. 15 2000 Maribor, <<< dgn.maribor@guest.arnes.si

Events at DGNP MB

Vsak torek, kuharska delavnica  ob 10 uri. OB 13.00 URI,  PA NA NAŠEM DVORIŠČU SLEDIJO SKUPNE DRUŽABNE IGRE (rusko kegljanje, pikado, šah, človek ne jezi se in veliko dobre volje)   Delavnico bodo vodili: Mira Meš Pivec in Andrej Trifunovič V pritličju mala sejna soba in kuhinja.

Informacije, vabila, obvestila pripravlja strokovni delavec-sekretar Milan Kotnik. V znakovnem jeziku jih predstavi predsednica društva.