00 386(02) 252 21 82 >>> DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH PODRAVJA MARIBOR Trubarjeva ul. 15 2000 Maribor <<< dgn.maribor@gmail.com

Osamljeni popotnik DGNP MB 25. 9. 2007

  • Spoštovane članice in člani in vsi obiskovalci naših društvenih spletnih portalov. V društvu smo pripravili za ogled naslednji film “Osamljeni popotnik” iz našega arhiva kulturnih dejavnosti, ki naj vam obudijo spomine in polepšajo prihajajoče praznične dneve. Uživajte v ogledu filma.

Glasovanje za kretnjo leta 2020

  • Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije je zbirala predloge za kretnjo leta 2020. Do 10. novembra se je zbralo 19 predlogov, izmed katerih je posebna komisija izbrala šest kretenj, ki so bile novo tvorjene ali pred kratkim prevzete, ki so prešle v širšo rabo po nekem specifičnem mejniku, ki se je zgodil v tem letu, in so odražale pomembne spremembe v družbi, tehnologiji in mišljenju. Glasujete lahko na: https://www.1ka.si/a/309329

Prosim vas, da si vzamete minuto časa, da glasujete za kretnjo leta.
Do 3. januarja 2021 lahko glasujete na
https://www.1ka.si/a/309329
http://www.spletnatv.si/novice/glasovanje-za-kretnjo-leta-2020/

Strategija mladi 18.11.2020

Si mlad/a članica Društva gluhih in naglušnih Podravja Maribor?

Zanima nas tvoje mnenje!

Kaj si želiš od svojega društva? Kaj je dobro? Kaj bi lahko bilo boljše? In kaj predlagaš za izvajanje dejavnosti v naslednjih letih?

V pripravi je prva Strategija za mlade v našem društvu za obdobje 2021-2026, ki obsega šest področij:

  • Izobraževanje
  • Zaposlovanje in podjetništvo
  • Bivanjske razmere mladih
  • Zdravje mladih (šport in rekreacija, zdrav način življenja, varnost)
  • Mladi in družba, mladinske izmenjave izkušenj, prosti čas
  • Kultura, ustvarjalnost, dediščina in mediji.

Veseli bomo tvojih idej, misli in pobud ter predlogov, ki bodo nam in vam pomagale oblikovati dobre in dosegljive cije in ukrepe na posameznih področjih dela z mladimi v društvu.

Svoje misli na zgoraj predlagane teme nam lahko napišeš po e-pošti na dgn.maribor@gmail.com.

Čas za pošiljanje pisnih predlogov je do 31. marca 2021.

Lep pozdrav

Ernestina Savski

predsednica

Milan Kotnik                                                                                              

strokovni delavec-sekretar                                                                                  

Moja Gluhota

Spoštovane članice in člani in vsi obiskovalci društvenih spletnih portalov. V društvu pripravljamo za ogled filme iz našega arhiva kulturnih dejavnosti, ki naj vam polepšajo prihajajoče praznične dneve.

Dostopnost